Vrouw

Steun aan de vrouw

 

Vrouwen zijn de stille kracht

Vrouwen zijn de stille kracht in de Congolese samenleving. Zij investeren in hun familie en geven daarmee de verworven kennis en wijsheid door aan de volgende generatie. Educatie, EHBO en andere praktische zaken, plus hun stem laten horen geeft VvPP graag mee.

 

Het programma kent een viertal thema’s:

 

Basis op Orde, zorgt er letterlijk voor dat een aantal basis zaken op orde zijn. Hierbij valt te denken aan eten, drinken, veiligheid en een dak boven je hoofd. Denk hierbij aan projecten als armoede bestrijding, voedzame maaltijden, opvangen van straat- en weeskinderen en het realiseren van waterputten.

 

Gezond zijn zorgt voor levendigheid en activiteit. Naast de basis op orde een cruciaal onderdeel om te kunnen functioneren. Denk hierbij aan projecten als tegengaan en behandeling HIV/ Aids & malaria, toegang tot medicijnen en het zorgen voor zuiver water.

 

Leren is de basis om zelf op weg te gaan, maar ook van bewustwording van de eigen positie. Hierbij gaat het om projecten die naast lezen, schrijven en rekenen leren om de ‘basis op orde’ te krijgen, ‘gezond’ te blijven en hun stem te kunnen laten horen in de maatschappij. Denk hierbij aan projecten als alfabetisering, opvangen straat- en weeskinderen en ze naar school brengen, scholen opzetten in afgelegen gebieden om trek naar de stad te voorkomen.

 

Op weg naar duurzame zelfstandigheid. Lukt het om voor je eigen inkomen te zorgen? Lukt het je om bij te dragen aan ontwikkeling en veiligheid van je directe en grote omgeving om zo de volgende generatie te helpen en meer zekerheid te geven. Denk hierbij aan een project als het verstrekken van microkredieten en inkomen genererende activiteiten.

 

.

 

Copyright © All Rights Reserved