Congo

Congo- Kasayi

 

Congo - Kasayi

In het hart van de Democratische Republiek Congo (RDC) ligt de Kasayi. Net ten zuiden van de Evenaar, waar het klimaat zeer tropisch is. Tot voor kort was er een West en een Oost Kasayi, maar tegenwoordig beschouwen de mensen het als één gebied.

 

Het land

Congo is een democratie. In de praktijk is er veel vriendjespolitiek en wordt de macht vooral binnen de heersende clan verdeeld.

 

In het Oosten, het gebied rond Goma en Bukavu, is er al jaren een burgeroorlog aan de gang, die in stand gehouden wordt door de buurlanden.

 

De landen rondom Congo interesseren zich vooral voor de delfstoffen die er in Congo soms letterlijk voor het oprapen liggen. In de loop van 2008 lijkt het er op dat deze burgeroorlog bijna over is, maar steeds weer wakkert de strijd fel op.

 

De mensen

De gemiddelde levensverwachting in Congo is 45 jaar (in Nederland worden mensen gemiddeld 79); dat komt niet alleen door de zware levensomstandigheden maar zeker ook door de bendes die (vooral in het Oosten van Congo) plunderend en moordend rondtrekken.

 

De Landbouw

Van nature heeft Congo alle mogelijkheden in zich om een rijk land te zijn. Behalve de vele mineralen die er te vinden zijn is het ook een vruchtbaar land. Twee tot drie oogsten zijn heel goed mogelijk.

 

Het grote probleem is dat de mensen zich dikwijls niet veilig genoeg voelen om aan een toekomst te bouwen voor zichzelf en voor de generatie die na hen komt.

 

Het is erg frustrerend voor een boer als hij na enkele maanden hard werken op het land, van de ene op de andere dag naar veiliger oorden moet vertrekken. Dan moet hij zijn huisje en zijn werktuigen achterlaten en maar zien dat hij ergens anders opnieuw kan beginnen. Als dan de situatie weer veilig is en hij terugkomt, dan vindt hij zijn huis vernield.

 

 

 

 

.

 

Copyright © All Rights Reserved